HISTORIE SBORU

Historie SDH Újezd

          Osada Újezd vznikla v roce 1261 jako městečko s farou, patronátem a trhem pod názvem Oujezd u Vizovic. V průběhu 14. století Újezd pozbyl práv měšťanských a stal se vesnicí. Dne 20. května 1884 ve 12:30, obec Újezd zachvátil obrovský požár, který tehdy zcela zničil 135 domů. To přimělo občany Újezda k úvaze o založení hasičského sboru, který by čenil dalším případným požárům.Z toho důvodu byl do obce pozván Maxmilián Knopp, notář a náčelník hasičského sboru ve Vizovicích, s okresním cestmistrem a jednatelem hasičského sboru ve Vizovicích, Bedřichem Táborským, jež měl na vzniku hasičského sboru velmi důležitý podíl.
 
          Dva roky poté, a to 29. července 1896, se konala první valná hromada, pod vedením Maxmiliána Knoppa, kde byl založen první hasičský spolek. K nově vzniklému spolku se připojilo 33 činných členů, v čele s Janem Šimákem. Do vínku nový sbor obdržel 4-kolou ruční stříkačku od firmy SMEKAL v ceně 1200 zlatých. Jako hasičské skladiště tehdy sloužila kůlna u obecního domu, která dříve sloužila jako sípka. Několik dnů nato byl sbor pokřtěn při hašení požáru kostelní věžě, a zachránil tak kostel před požárem. Uznání si sbor posléze zajistil při hašení velkého požáru ve Valašských Kloboukách,za češ byl veřejně pochválen městkou radou VK.

          Během světové války nastoupilo na vojenskou službu 22 členů a sbor tehdy tudíž tvořili 16-ti letí mladíci a muži neschopni boje. Za svobodu a vlast padlo 8 členů. V roce 1925 se začal budovat nový hasičský sklad, včetně obecní radnice, jež byl slavnostně otevřen 25. srpna 1927. V roce 1940 sbor obdržel první dvoukolovou motorovou stříkačku od firmy SIGMUND, model LMV-32 s motorem Škoda, jež byla slavnostně posvěcena 20. srpna 1945. V roce 1983 sbor získal hasičský vůz Avia-30 s kompletním vybavením, včetně motorové stříkačky DV S12. Současná hasičská zbrojnice byla dokončena v roce 1996. Tolik nahlédnutí do počátků našeho hasičského sboru který má dnes za sebou vícejak 50 výjezdů k požáru.